Единни звена за контакти

Eдинно звено за контакт за органите на държавите членки, за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги

Състав на звеното:

  • Десислава Михайлова
  • Георги Тетимов
  • Вихрен Пенчев

Телефон: +359 56 81565
E-mail: support@unacs.bg
Език за комуникация: български, английски

Единно звено за контакт за получателите на услугата

Състав на звеното:

  • Десислава Михайлова
  • Емилия Гинова
  • Юрий Йорданов

Телефон: +359 56 81565
E-mail: support@unacs.bg
Език за комуникация: български, английски